Dzisiaj jest , godzina

Ogłoszenie - otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji 2019 rok

2019.01.14 - 09:21

Ogłoszenie - otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie  edukacji 2019 rok

Oferty należy składać zgodnie ze wzorem stanowicym załącznik nr 1 do  Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)    w ogłoszeniu podano błędnie nieobowiązujący przepis

Nie złożono ofert na konkurs.

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie [ pobierz ]

dodał: Piotr Dąbrowski

Dane adresowe:
Urząd Gminy Sienno
ul. Rynek 36/40
27-350 Sienno
Dane kontaktowe:
tel. 48 378 60 11
tel. 48 378 60 18
fax. 48 378 61 34
mail: ug@sienno.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
7:15 - 15:15