Dzisiaj jest , godzina

Samodzielne stanowiska

2014.01.24 - 18:40

Stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej, osobowych i oświaty

mgr Sylwia Kołton

pokój nr 17

tel. wew. 18

kadry@sienno.pl

 • kadry, obowiązek wojskowy, ochrona ppoż.
 • oświata

Stanowisko  ds.obsługi rady, komisji, ewidencji ludności

Barbara Capała

pokój nr 9

tel. wew. 24

el@sienno.pl

 • ewidencja ludności, rejestr wyborców
 • obsługa rady gminy

Stanowisko ds. planowania przestrzennego, ochrony środowiska, podziałów i rozgraniczania nieruchomości
mgr Katarzyna Sewruk

pokój nr 14

tel. wew. 21

os@sienno.pl

 • wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego
 • ochrona środowiska i przyrody
 • utrzymanie porządku i czystości oraz gospodarka odpadami
 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • podziały i rozgraniczania nieruchomości

Stanowisko ds. inwestycji, dróg, rolnictwa i gospodarki komunalnej 

pokój nr 13

tel. wew. 22  
inwestycje@sienno.pl

 • zamówienia publiczne
 • drogi
 • inwestycje

Stanowisko ds. organizacyjnych - sekretariat urzędu gminy
mgr Jadwiga Krupa

pokój nr 6

tel. wew. 11

ug@sienno.pl

 • ewidencja działalności gospodarczej

Stanowisko. ds. świadczeń rodzinnych
mgr Monika Dziedzic

pokój nr 22

tel. wew. 20

sr@sienno.pl

 • świadczenia rodzinne

Stanowisko. ds. funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych
mgr Katarzyna Wlazłowska

pokój nr 21

tel. wew. 16

sr@sienno.pl

 • fundusz alimentacyjny  
 • dodatki mieszkaniowe  
 • świadczenia pielęgnacyjne

Stanowisko ds. rozwoju i promocji gminy

mgr Dorota Wojtas-Lorek (zastępowana przez Ewelinę Zawal)

 • przygotowanie i obsługa wniosków o dotacje i inne formy z  funduszy   europejskich i źródeł krajowych /WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski, Urząd Pracy/
 • przygotowanie i realizacja przedsięwzięć  promujących gminę,
 •   prowadzenie spraw z zakresu pomocy socjalnej dla uczniów,
 •   prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych
 •   prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami gminy 

pok. nr 16

tel. wew. 19

rozwoj@sienno.pl

 

Stanowisko. ds. świadczeń wychowawczych

mgr Katarzyna Król

pokój parter

tel. wew. 28

sw@sienno.pl

 • świadczenia wychowawcze (500 plus)

 

dodał: Piotr Dąbrowski

Dane adresowe:
Urząd Gminy Sienno
ul. Rynek 36/40
27-350 Sienno
Dane kontaktowe:
tel. 48 378 60 11
tel. 48 378 60 18
fax. 48 378 61 34
mail: ug@sienno.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
7:15 - 15:15