Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sienno w roku 2024

Ogłoszenie o konsultacjach: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sienno w roku 2024

Wójt Gminy Sienno działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1580
z późn.zm.)  zaprasza zainteresowane organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działające na terenie gminy Sienno  do udziału w konsultacjach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sienno w roku 2024”.

 Wszelkie uwagi i opinie można składać na formularzu do konsultacji:

  • w siedzibie Urzędu Gminy Sienno pok. nr 5 w godzinach pracy Urzędu,
  • pocztą na adres: Urząd Gminy Sienno, ul. Rynek 36/40, 2-350 Sienno
  • drogą elektroniczną na adres: ug@sienno.pl

Zgodnie z art. 11a ust. 8 podmioty, o których mowa w ust. 7 przytoczonej ustawy, wydają opinię o projekcie programu w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia. tj. do dnia 08.12.2023 r.(włącznie).

Nie wydanie opinii w w/w terminie, uznaje się za akceptację przedmiotowego programu.

/Wójt Gminy Sienno
Mariusz Strąk/